EPNAnyware
... chytré CRM řešení pro Vaši firmu ...
hedání

Popismodulů

Anyware
login_page
homepage
prehled_modulu
detail_kalendare
Prehled_ukolu
detail_zakazky
Aktivity firmy
...CRM je možnost jak čelit neustále silnější konkurenci...

Aplikace EPN ANYWARE se skládá z několika desítek funkcí, které v různých kombinacích nalézají uplatnění v mnoha typech organizací. Z 30 modulů EPN ANYWARE si můžete nakombinovat mix pro Vaši firmu.

CRM FUNKCE

Adresář firem a osob

multifunkční nástroj pro správu obchodních kontaktů (firem/osob) včetně vzájemné provázanosti do jiných častí systému. Velmi propracovaný systém třídění a popisu kontaktů. Vytváření neomezeného počtu pracovních roli k jednotlivym osobám

 

Události

nástroj pro zachycení událostí k zákazníkům, obchodní jednání, porady, telefonní hovory. Provázanost se zakázkami.

 

Zakázky

ústřední modul systému, který podchycuje hlavni činnosti firmy jako pracovní povinnosti jednotlivých uživatelů. Zakázka dovede pojímat jiné - související záznamy (emaily, diskusní fóra, objednávky, úkoly…) které s ní souvisejí. V případě dokoupeni bloku CRM+ zakázka nabývá kromě základní roviny, i rovinu obchodní a realizační, případně servisní či finanční. ++ sekce úkoly: Klasický taskmanager doplnění o možnost ukládat soubory přímo k úkolu. Automatické otevření diskusního fóra pro řešení úkolu. Slouží k zachyceni menších činností (než zakázka). Přehledné děleni na úkoly vlastní, zadané jiným a ostatní úkoly. Dále jsou k dispozici manažerské přehledy úkolů podřízených pracovníků

 

Obchodní případy

sledování obchodní roviny zakázky. Vývoj obchodního případu pomoci fázi (např. poptávka/nabídka/schůzka/...smlouva). Sledují se hodnoty jako aktuální stav, pravděpodobnost úspěchu, výše kontraktu atd.

 

Přijaté objednávky/nabídky

formuláře pro příjem objednávek, respektive tvorbu nabídek. Navázání na obchodní případy/zakázky. Finanční kalendáře k jednotlivým odběratelům/zakázkám. Exporty dat do xls souboru, sledováni stavu objednávky: nepotvrzena/potvrzena/uzavřená (=zaplacena)/ stornovaná/smazaná.

 

Vydané objednávky

objednávky vůči subdodavatelům. Logické uzavření zakázkového cyklu (obchodní případ>přijatá objednávka>vydaná objednávka>realizace zakázky>fakturace na zaklade fakturačního planu>uzavření objednávek>uzavřeni zakázky).

 

Projekty/dodávky

nástroj pro projektové řízení a určovaní souslednosti jednotlivých úkonů při realizaci zakázky. Spolu s obchodními případy vytváří dodatečné pohledy na zakázku: obchodní, realizační a finanční, v němž se přehledným způsobem sleduje výnosnost zakázky (potenciální výnosy - potenciální výdaje, skutečné příjmy - skutečné výdaje)

 

GROUPWARE FUNKCE

 

Email

emailový modul plně přístupny přes web, osobní a firemní (sdílené) složky. Možnost jednoduché správy emailových adres (např. vytvoření adresy obchod@firma.cz), nastaveni filtrů a jiných automatických pravidel atd. Nabídka adres z databáze klientů a dodavatelů.

 

Plánovací kalendář

Osobní a sdílený, možnost plánovaní schůzky jiným pracovníkům. Automatické prohledávání volného času. Denní, týdenní a měsíční pohled. Je možné zadávat různé typy připomenutí (schůzka/poslání emailu/volaní klientovi...atd.). Propojeno s modulem Adresář firem. 

 

Pracovní forum

diskusní fóra pro řešení zakázek, úkolů a jiných libovolných pracovních problémů ++ sekce Zpravodaj: firemní nástěnka a elektronický časopis. Možnost psát vzkazy všem pracovníkům nebo pouze určité skupině.

 

Datacentrum

dokument management systém pro správu a oběh dokumentů. Verzování dokumentů, přidělování přístupových práv, workflow dokumentů.

 

Infosekce

základní přehled o uživatelích, telefony, emaily, poslední přihlášení do systému atd.

 

Rezervace

rezervace libovolných předmětů (auta, místnosti, věci...). Kolektivní a individuální předměty. Provázaní s kalendářem.

 

Kniha návštěv

zapisování návštěv v různých pracovištích.

 

Docházka

modul pro vedení přehledu o absencích (pracovních/ soukromých). Evidence dovolených, včetně žádostí a schvalování. Provázáno s kalendářem.

 

Výkazy činností

time-sheety pro vykazování práce na základě pracovních úkonů povolených určitým profesím. Sekce umožňuje sledovat rozložení pracovního výkonu v jednotlivých zakázkách. Výkazy umožňují pořítání času v reálném čace nebo vyplňování zpětně. Ke každému úkonu je možné definovat cenu vnitřní (nákladovou) i vnější (zákaznickou)

 

ADMINISTRACE SYSTEMU

 

Nastavení

nástroje pro přizpůsobení aplikace, navigace, volba manažerských skupin, nastavení hesel atd.

 

Upozornění

výběr ze široké škály notifikací na různé události, které v systému uživatele týkají.

 

Soukromý adresář

evidence kontaktů, emailových adres pro každého uživatele. Tato sekce nepodléhá manažerské pravomoci. 

 

Správa propojení

nástroj pro vytváření vazeb mezi jednotlivými záznamy pro zachycení věcné souvislosti. ++ sekce Správa uživatelů: zakládání uživatelů a nastavování přístupových práv do různých částí systému. Nastavování manažerské hierarchie.

 

Správa firmy

nastaveni organizační struktury firmy, fakturační údaje firmy, nastaveni pracovních skupin

 

Správa zabezpečení

nastaveni stupně zabezpečeni přístupu k určitým informacím rámci systému

 

Centrální číselníky

 zakládání měst, států, měn atd.

© 2001-2006, Enter-Prise.net s.r.o. ® All Rights Reserved