ITslužby
...řídíme se cíly našeho zákazníka...
hedání

Informačnísystémy

Naše společnost se výstavbě informačních systémů věnuje prakticky do svého založení. Naši odborníci mají vysokoškolské vzdělání se zaměřením právě na informační systémy a více jak pětiletou praxi v této oblasti. To zaručuje vysokou odbornost a kvalifikovaný dohled nad celým životním cyklem vývoje IS.

A v jakých krocích při realizaci postupujeme?

 

Analýza projektu

 • Stanovení vizí a cílů v návaznosti na marketingové strategie a cíle. Úkolem této části je, aby nám klient sdělil své potřeby a vize
 • Analýza současného stavu. Ve spolupráci s klientem provedeme analýzu současného stavu IT řešení ve firmě, vytvoříme wok-flow procesu, které by nový IS mohl podchycovat.
 • Vymezení celkového rozsahu projektu, sestavení specifikace zadání. V této části sestavíme s klientem podrobnou specifikaci zadání projektu. Klademe důraz především na:
  • Co nejpřesnější zachycení work-flow procesu ve firmě
  • Kopírování organizační struktury, pracovních postavení a pracovních skupin
  • Zvýšení bezpečnost přístupu k datum společnosti na technickou úroveň danou dnešními SW a HW prostředky
  • Zvýšení komfortu a operativnosti v přístupu k datům jak zaměstnancům podniku, tak vybraným zákazníkům podniku
  • Kontrola přístupu k datům, omezení přístupu na základě autorizace počítače, resp. autorizace uživatele
  • Vytvoření komunikačního rozhraní systémů NM, odpovídající standardům ISO
 • Vnitřní rozklad projektu, rozdělení funkčních celků. Tato část zahrnuje sestavení projektového grafu, diagramů komponent a diagramů nasazení. Správná skladba aplikace je důležitá zejména v těchto případech:
  • Napojení a komunikace s IS dalších společností, sdílení dat, informačních technologií a potřeb.
  • Modularita IS umožní velkou modifikovatelnost aplikace a tím možnost přesněji vyhovět Vašim potřebám
  • Možnost dalšího rozvoj IS podniku dle vlastních potřeb programováním nových modulů
  • Případná spolupráce s programátorskými týmy přímo ve Vaší společnosti – zaškolení, možnosti dalšího samostatného doprogramování dalších částí.
 • Odhad pracnosti a časový harmonogram projektu
  • Cena řešení se odvíjí o předpokládané pracnosti vývoje a od předpokládaného počtu uživatelů systému
  • Hledáme vždy levné, přitom adekvátně robustní a efektivní řešení
 • Analýza rizik
  • Zdůrazňuje body, které jsou důležité pro úspěch projektu
  • Nastiňuje scénáře, které by vedly k případné finanční či jiné ztrátě společnosti a stanovuje pravděpodobnosti že skutečně nastanou

Realizace

 • Realizace je rozdělena do několika etap - podpojektů
 • Každá dokončená etapa  je prezentována klientovi a jsou doladěny případné nesrovnalosti – snižujeme tak riziko případného neúspěchu projektu.
 • Realizace etapy zahrnuje průběžnou analýzu a testování kódu hlavními programátory týmu.
 • Již v této fázi připravujeme podklady pro technickou dokumentaci a programátorskou příručku

Akceptační a zátěžové testy, bezpečnostní audit

 

Testy aplikace provádíme vždy po jejích komponentách a poté aplikace jako celek. Testy řadíme do kategorií:

 • Zátěžové
 • Bezpečnostní
 • Uživatelského rozhraní

Dokumentace

 

Závěrečnou dokumentaci projektu Vám dodáme v tomto rozsahu:

 • Technická dokumentace aplikace a jejich modulů
 • Návrh a popis datové struktury
 • JavaDoc dokumentaci java tříd, případně dokumentaci  knihoven a pluginů
 • Uživatelskou příručku
 • Programátorskou příručku
 • Popisy a reporty akceptačních testů aplikace

 

V případě potřeby provedeme 

 • Analýzy kódu Vasěho současného IS
 • Reverse engineering pro sestavení datového modelu a work-flow procesu, které řeší stávající IS

© 2001-2006, Enter-Prise.net s.r.o. ® All Rights Reserved