ITslužby
...řídíme se cíly našeho zákazníka...
hedání

Firemníprezentace

...vývoji klientských www projektů se naši konzultanti věnují již od roku 1999...

WWW firemních stránek "jako přes kopírák" je všude okolo nás mnoho. Pokud má Vaše společnost zájem o skutečně indviduální přístup, nabízíme pomocí mixu analytických a kreativních postupů vytvoření nejvhodnější koncepce z pohledu očekávání Vašich zákazníků a partnerů.

Internetová prezentace není papírových leták

Internetové stránky je nutné pojímat jako specifické produkty, pro jejichž úspěch musíme nejprve vycházet z marketingové strategie, jako součásti širšího marketingového plánu klienta.

 

WWW stránky děláme pro Vaše klienty

Obecným cílem www stránek se stává maximálně pozitivní odezva mezi cílovou skupinou. Konkrétní cíle souvisí s očekávanou rolí www prezentace, které může nabývat různé podoby od krátké informace o adrese firmy a kontaktním telefonu v nějakém katalogu firem, až po prezentace integrující interní informační systémy se systémy partnerů a veřejnost.

 

K definici konkrétních cílů stránek se přihlíží ke:

 • Charakteru stránek
  • Prodejní
  • Informativní
  • Vizuálně efektní
 • Charakteru cílové skupiny
  • zákazníci
  • dodavatelé
  • odborná veřejnost
  • laická veřejnost
 • Zvyklostem v branži (na lokálním s světovém trhu)
 • Šíři portfolia nabídky zboží a služeb
 • Délky existence firmy
 • Velikost firmy a vlastnický charakter
 • Významu referencí pro rozhodování potenciálních klientů

 

Kromě samotného vývoje stránek Vám zajistíme:

 • umístění stránek do katatalogů českých a zahraničních portálů
 • výběr optimální placených služeb v katalogových a vyhledávacích službách
 • SEO - optimalizace pro vyhledavací služby
 • pravidelnou aktualizaci stránek a tvorbu grafických dopňků (bannery, flash, novoročenky PF atd.)

© 2001-2006, Enter-Prise.net s.r.o. ® All Rights Reserved