ITslužby
...řídíme se cíly našeho zákazníka...
hedání

Webovéportály

...internet může přivést k Vašemu portálu statisíce zákazníků, pomůže Vám s tím...

Webové portály představují vrchol aplikací webového programovaní. Pokud má být projekt úspěšný, je nutno projít několika stádii: od precizní analýzy konceptu funkční struktury, přes vývojovou fázi až k rozsáhlému testování před ostrým spuštěním. Samotný ostrý start Vašeho projektu je pak první etapou údržby a průběžné modernizace.

Volba správného partnera je při vývoji webového portálu nebo uživatelsky orientovaných stránek naprosto klíčová záležitost, pokud investice a dobré jméno Vaší společnosti nemá být ohroženo.

 

Společnost Enter-Prise.net postupuje při realizace těchto klíčových zakázek důsledně podle metodiky Rational Unified Process, abychom klientům asistovali již v prvopočátku rozvíjení jejich nápadu a snížili na minimum riziku neúspěchu na vysoce konkurečním prostředí internetu.

 

Pokud se rozhodnote spolupracovat na vývoji Vašeho projektu s námi, budeme postupovat v těchto krocích:  

  • Počáteční fáze: SWOT, analýza konkurenčního prostředí, best practices
  • Fáze rozpracování: koncepce řešení, wireframe, design, technické řešení, datový model, use case diagramy
  • Vývojová fáze: vývoj na základě porjektovho dokumentu, sledování dílčích etap, využivání SW nástrojů pro řízení projektových činností a komunikaci
  • Přechodná fáze: testování, uživatelské testování, migrace řešení na porduktivní prostředí, zahájení ostrého provozu, podpora 

Pro každý projekt doporučujeme klientovi stanovit milníky, pomocí kterých si oboustraně vyhodnocujeme dosavadní průběh spolupráce a sledujeme plány a skuttečné výsledky projektu.

V samotném ostrém běhu webového portálu doporučujeme pravidelně provédět přezkušování a přehodnocování vlastností, zákaznické orientace atd. Pouze tato neustálá činnost zajistí trvalou konkurencescopnost webového portálu.

© 2001-2006, Enter-Prise.net s.r.o. ® All Rights Reserved