Zákazníci
...vážíme si dlouhodobé spolupráce...
hedání

ProjektBluesheet - PHP a MySQL

30.06.2005

Pro agenturu Silk s.r.o., která patří k nejvýznamějším hráčům v oblasti předtiskové produkce na evropském trhu, jsme zrealizovali zakázkový systém založený aplikačním základu EPN Creative Manager. Řešení Blueheet se nyní používá ve 4 evropských zemích.

Základní cíle aplikace

  • aplikace slouží pro projekotovu komunikaci a sdílení informací v rámci schvalovacího procesu grafického návrhu (dokumentu) mezi týmem AGENTURY a KLIENTEM
  • aplikace umožní stanovení schvalovacího procesu skrze libovolný počet fází podle metodiky SILK. Vstupem do fáze je schválený dokument s předchozí fáze. Výstupem fáze je schválený dokument pro další fázi.
  • V rámci nastavení schvalovacího procesu jsou pro jednotlivé fáze určeny odpovědné osoby od klienta, které uzavírají fázi
  • V rámci jedné fáze se sledují verze dokumentu a připomínky a komektáře k jednotlivým grafickým dokumentům
  • Systém rozesílá upozornění o jednotlivých změnách (nové příspěvky účastníků), termíny začátku/ukončení fáze. Komunikace je centralizovaná v prostředí aplikace, upozorňování probíhá pomocí emailů

 

Realizace

Ze třech  předložených variant se klient nakonec rozhodl pro plně webovou aplikaci, která ve struktuře zobrazení pracovní plochy počítala s významnou plochou pro zobrazování uložených grafických návrhů.

Systém byl rozdělen na Agenturní a Klientskou část. Vzhledem k velkým nárokům nadnárodních společností, klientů agentury Silk, počítá front-end klientské části s implementací libovolného grafického layoutu a změnou funkční struktury. 

Vývoj a implemetace byly po dohodě s klientem rozděleny do 4 etap. Aplikace obsahuje 5 modulů a oddělený klientský přístup. Celková doba realizace, od prvotní analýzy do nasazení do produktivního provozu trvala 5 měsíců. V samotném závěru proběhla tvorba českých a anglických uživatelských manuálů a školení pro pracovníky Silku a jejich sesterskou firmu v Nizozemí. 

 

Raketový start

První skutečná zakázka byla v unikátním systému Bluesheet realizována počátkem roku 2005. Na konci roku to bylo již několik desítek zakázek pro všechny významné zákazníky agentury Silk v České Republice, Nizozemí, Velké Británii a Rusku. 

Díky důsledné analýze ze strany konzultantů Enter-Prise.net s.r.o. se podařilo bezezbytku přenést do aplikace propracovanou projektovou metodiku Silku a vytvořit tak jediněčný nástroj, který svému uživateli přináší cenou konkurenční a marketingovou výhodu. 

 

Full servis

Na základě požadavků klienta zajisťuje Enter-Prise.net úplný servis a provoz aplikace v režimu 24x7. Za rok a půl ostrého provozu byly realizovány dílčí vylepšení na základě připomínek ze strany uživatelů agentury Silk či jejich klientů

 

Technologické řešení

  • Aplikace typu klehký klient-server. Tato architektura umisťuje veškerou funkcionalitu na server, jehož úkolem je řídit běh aplikace včetně přístupu funkcím a datům. Klient obstarává pouze komunikaci s uživatelem a prezentaci dat. Data aplikace shromažďována v databázi na serveru, ke které je povolen pouze autorizovaný přístup. Veškerá komunikace klienta se serverem probíhá pomocí HTTP protokolu se zabezpečeným přenosem dat technologií SSL.
  • Dokumentový sklad s podporou správy verzí, automatický systém upozorňování na události či subsystém pro řízení a správu přístupových práv v datovým položkám.
  • Aplikace používá třídimenziální systém uživatelských oprávnění, který zaručuje absolutní kontrolu na přístupoem k informacím 

 

© 2001-2006, Enter-Prise.net s.r.o. ® All Rights Reserved