Zákazníci
...vážíme si dlouhodobé spolupráce...
hedání

ProjektHitmobil - systémová integrace

04.06.2006

Pro dceřinou společnost firmy Media Marketing Services, která je nejsilnější mediální zastupitelství na českém rozhlasovém trhu, jsme vyvinuli integrovanou aplikace v oblasti mobilního marketingu.

Cíle

Cílem projektu byla realizace webového portálu pro internetový prodej mobilní zábavy a integrace na komunikační řešení jiných SMS providerů. Základní požadované funkce portálu:

  • Prezentace a prodej položek mobilní zábavy prostřednictvím SMS objednávek
  • Import položek mobilní zábavy různých dodavatelů
  • Napojení na systém poskytovatele mobilního obsahu a realizace objednávek prostřednictvím SMS Kategorizace položek mobilní zábavy a jejich plná administrace.
  • Propojení s weby rádií:
    • Mobilní zábava na stránkách rádií
    • Služba stažení melodie právě hrané písně do mobilu
    • Výběr výher soutěžících z rádiích na portálu mobilní zábavy

 

Návrh struktury aplikace, celkový rámec řešení

Portál mobilní zábavy splňuje hlavní kritéria pro CMS (Content Management systém - redakční a publikační systém), proto byl postaven na aplikaci WebAdmin Profesional. Do té byly poté doimplementovány moduly pro správu mobilního obsahu a evidenci písní na rádiích. Portál je realizován tedy jako klient-server aplikace, kde serverová část je napsaná pro programovací jazyk PHP a běží pod operačním systémem Linux. Použitá databáze je MySQL. Serverová část je členěna na administrační a prezentační. Administrační část je přístupná pouze autorizovaným uživatelům a slouží ke správě obsahu. Pro tvorbu prezentační vrstvy je použit šablonovaní stroj Smarty (Smarty template engine). Ten po vytvoření logické struktury webu umožnil nadefinovat konečnou podobu stránek.

 

Integrace s WAP provisioning systémem a mobilními operátory

Integrace Pro zprovoznění SMS objednávek byla využita technická platforma WAP serveru SMS GindJin. Systém GindJin dovoluje import položek různých dodavatelů a vytváří SMS wap-push bránu, která zabezpečuje doručování obsahu do mobilního telefonu klienta. WebAdmin prostřednictvím http tunelu s tímto systémem komunikuje a synchronizuje data o položkách mobilní zábavy.

 

Integrace s redakčními systémy

Další rozhraní bylo implementováno pro propojení CMS systémů rádií s aplikaci hitmobil. Hitmobil těmto systémům poskytuje možnost vytvoření vlastního katalogu mobilní zábavy, tvorbu grafické podoby a začlenění do prezentační části. Dále pak zaregistrovat se do služby rozpoznávání písní a umožnit tak stažení právě vysílané písně do mobilu.

 

Integrace s SMS komunikačním systémem eSMSka

Ve spolupráci se systémem SMS Erika byla implementována další služba pro posluchače rádií. V návaznosti na předchozí službu jsou v systému Hitmobil evidovány právě hrané písně na registrovaných rádiích. Byl vytvořeno rozhraní, které dovolí aplikaci SMS Erika dotazovat se na právě hranou píseň daného rádia a tu pak zaslat do mobilu uživatele.

© 2001-2006, Enter-Prise.net s.r.o. ® All Rights Reserved