Zákazníci
...vážíme si dlouhodobé spolupráce...
hedání

PortálCertifikace Spotů - J2EE

04.06.2006

Pro servisní organizaci největšího mediazastupitelství na trhu rozhlasových stanic jsme realizovali robustní aplikaci - Portál certifikace reklamních spotů.

Cíle

Úkolem bylo vytvořit aplikaci, která bude sloužit ke schvalování rozhlasových reklamních spotů z několika pohledů. Základní požadované funkce systému:

 • schvalování spotů - oběh spotů v nastaveném workflow
 • evidence dat spotů pro účely vypořádání autorských práv kontrola za placeni služeb
 • vypočítávání odměn pro uživatele
 • vytváření reportů pro OSA a Intergam

 

Analýza

Analytická část projektu i dokumentace datové základny byla modelována v programu Together 6. Ze specifikace UML byly využity Class diagramy (diagramy tříd), Use-case diagramy (případy užití), Sequence diagramy, Entity-relationship diagramy, Web-application diagramy, diagramy komponent a spolupráce. Postup provedení analýzy:

 • Sestavení specifikace zadání ve spolupráci s klientem. Dokument zadání obsahuje podrobný popis všech modulu, zachycuje workflow jednotlivých procesů, přechodové grafy a use case diagramy.
 • Analýza objemu a struktury dat. Byl vytvořen konceptuální datový model a z něj pak podrobné ER diagramy jako podklady pro datovou strukturu databáze.
 • Analýza aplikačního prostředí a požadavků na prezentační vrstvu. K modelování byly využity Use case diagramy, sequence diagramy, diagramy komponent a diagramy spolupráce.
 • Sestavení požadavků na akceptační testy a přesná specifikace akceptačních procedur.

V další části byl vytvořen časový odhad pracnosti vývoje, na základě kterého byl pak vypracován časový a profesní harmonogram realizace projektu (gantův diagram, projektový graf) a stanoveny role pro realizaci projektu.

 

Technické řešení

 • Aplikace typu klehký klient-server. Platforma serveru: J2EE (jBoss, PostgreSQL/MySql). Server členěn na dvě vrstvy: EJB a WEB, které spolu komunikují prostřednictvím vzdálené rozhraní. EJB vrstva(CMP, Hibernate) zajišťuje správu veškerých datových položek, vytváří vzdálené aplikační (business) rozhraní pro WEB vrstvu. WEB vrstva (Servlety, Strus, JSTL, knihovny značek pro JSP) vytváří prezentační rozhraní (jazykové mutace, grafická provedení, další uživatelská nastavení) a zpracovává veškeré požadavky klienta.
 • pracnost vývoje: 64 člověkodnů
 • počet modulů: 5

© 2001-2006, Enter-Prise.net s.r.o. ® All Rights Reserved