Profilfirmy
...stavíme na zkušenosti a profesionalitě...
hedání

ServerRadioTv používá EPN WebAdmin

01.05.2006

Nejnavštěvovanější server z oblasti informací z elektronických médii byl úspěšně přeportován na redakční systém EPN WebAdmin. V průběhu několika měsíční realizace byla nejprve provedena analýza požadavků klienta. V rámci implementace bylo dotvořeno několik specifických modulů systému, došlo k integraci nového layoutu na šablony systému a nakonec došlo k převodu mnoha původních databází.

Důsledke převodu na novou platformu získal server na stabilitě a rychlosti práce s databázemi a při vyhledávání.

© 2001-2006, Enter-Prise.net s.r.o. ® All Rights Reserved