EPNCreative Manager
... projektová řízení pro reklamní agentury ...
hedání
Základní vlastnosti

Základnívlastnosti

...řidťe komunikaci mezi Vaším týmem a klienty profesionálním nástrojem...

EPN Creative Manager je aplikace ovládaná v prostředí běžného internetového prohlížeče, vyvinutá pro řízení projektů v dynamickém odvětví reklamních a marketingových agentur.

Agentura, klienti a spolupracovníci

Aplikace EPN Creative Manager slouží pro komunikaci a sdílení informací v rámci schvalovacího procesu grafického návrhu (dokumentu) mezi týmem AGENTURY a KLIENTEM dalšími subjekty v projektovém procesu. 

 

Projekty a fáze

Celý proces je rozdělen do fází, které odpovídají metodice AGENTURY. Aplikace umoňuje nastavit schvalovací proces skrze libovolný počet fází a stupňů, v rámci kterých je sledován postup prací při realizaci projektů. Vstupem do fáze je schválený dokument s předchozí fáze. Výstupem fáze je schválený dokument pro další fázi.

 

Odpovědnosti v týmu

V rámci nastavení schvalovacího procesu jsou pro jednotlivé fáze určeny odpovědné osoby od klienta, z agentury nebo jiných subjektů. Agenturou určené osoby mohou uzavřít všechny otevřené problémy a připomínky a fázi ukončit. V rámci jedné fáze se sledují verze dokumentu a slovní komentáře k dokumentu. Do systému lze přidávat textové a obrazové dokumenty, které se přímo v systému zobrazují.

 

Komunikace v systému

Hlavní úlohou Aplikace je převedení komunikace z nesourodého emailového prostředí do přehledného systému. Při komunikaci mezi členy pracovního týmu systém rozesílá upozornění o jednotlivých změnách (nové příspěvky účastníků), termíny začátku/ukončení fází apod. Komunikace je centralizovaná v prostředí aplikace, upozorňování probíhá pomocí emailů.

© 2001-2006, Enter-Prise.net s.r.o. ® All Rights Reserved