EPNCreative Manager
... projektová řízení pro reklamní agentury ...
hedání

Ceník

...řidťe komunikaci mezi Vaším týmem a klienty profesionálním nástrojem...

Produkt EPN Creative Manager představuje základní aplikační rámec pro podchycení individuálních potřeb a procesů každého klienta.

Vzhledem k velmi rozdílnému způsobu možných nastavení systému je produkt nabízen těchto obchodních modelech:

  • standalone aplikace odkoupená a provozovaná klientem s podporou Enter-Prise.net
  • standalone aplikace odkoupená klientem a provozovaná Enter-Prise.net
  • hostovaná aplikace odkoupená klientem a provozovaná Enter-Prise.net
  • hostovaná aplikace v režimu pronájmu se zajištěním všech služeb ze strany Enter-Prise.net

 

Cenu stanovujeme po dohodě se zákazníkem na základě důkladné projektové analýzy. Více informací Vám podá naše obchodní oddělení.

© 2001-2006, Enter-Prise.net s.r.o. ® All Rights Reserved