EPNCreative Manager
... projektová řízení pro reklamní agentury ...
hedání

Popismodulu

CreativeManager
Nový projekt
Přehled projektů
Matice fází
Připomínky
...řidťe komunikaci mezi Vaším týmem a klienty profesionálním nástrojem...

EPN Creative Manager je aplikace ovládaná v prostředí běžného internetového prohlížeče, vyvinutá pro řízení projektů v dynamickém odvětví reklamních a marketingových agentur.

Administrace uživatelů a práv

založení s práva uživatelů, definování rozsahu přístupových práv

 

Administrace systému

definice jazykového prostředí, změna textových parametrů systému

 

Firmy a kontaktní osoby

číselník firem (klientů) a jiných externích subjektů, jimž bude umožněn vstup do systému. Kontaktní osoby – pracovníci firem, pro které se bude přidělovat jméno a heslo. Firmám se vytvářejí přístupové účty v extranetové části aplikace.

 

Evidence projektů

ústřední modul systému, do nějž se vkládájí dokumenty, definují se fáze na základě projektové logiky systému. Jednotlivým fázím jsou přiděleny odpovědné osoby a kontaktní osoby z jednotlivých firem. Definice workflow projektu (vznik> průběh> ukončení> archivace)

Submoduly:

 • Připomínkovací fórum
  • komunikační nástroj v rámci projektu/fáze. Vytvoření určité typologie příspěvků, které charakterizují, jestli se jedná o nový požadavek, uzavření fáze atd.. Možnost připojit soubory
 • Úložiště souborů
  • část programu, která se stará o správu dokumentů z projektů, diskusních souborů atd.
 • Převodník emailů
  • Speciální převodní nástroj, který bude zpracovávat příchozí emaily, jimiž se budou moct uživatelé zúčastnit diskuse po emailu.
 • Rozesílání alertů
  • generování alertů na nové příspěvky podle pravidel stanovených v definici Fáze.

 

Přístup pro klienty

extranetový přístup pro klienty z jiné adresy, než je vnitřní aplikace. Pro každého klienta se vytváří extra účet, který je technologicky připraven pro implementaci do  jiného informačního systému. Příprava na doplnění designu klienta, navázání na autentifikace atd.

© 2001-2006, Enter-Prise.net s.r.o. ® All Rights Reserved