EPNWebAdmin
... profesionální redakční systém ...
hedání

Popismodulů

...jednoduché a přehledné ovládání....

Základní vlasností dobrého redakčního systému je, že umožní ovládat určitou část www prezentace i netechnickým lidem. Redakční systém EPN WebAdmin je založen na pokročilém WYSIWYG editoru, který Vám umožní psát formátované texty bez znalostí HTML a pomocí jednotlivých modulů změnit během okamžiku celou podobu a strukturu webu.

Aplikace je členěna do samostatných částí, které funkčně tvoří jeden logický celek. Tyto celky lze do palikace samostatně vkládat. Instalace aplikace v té nejbecnější podobě má tyto části:

 

Stránky

 • Umožňuje tvorbu několikaúrovňového menu a pevné podoby článků pro prezentační část
 • Modul je důležitý zejměna pro základní navigaci na stránkách a tvorbu podstran jako jsou O nás, Kontakty, Ceník služeb a podobně.

Články a rubriky

 • Modul slouží pro snadnou tvorbu článků a jejich členění do hierarchie, která má kopírovat strukturu prezentace.
 • Je možno zakládat rubriky, které jsou přiřazeny k položkám menu. Články se pak řadí do jedné nebo více rubrik.
 • Vhodné řešení, pokud na stránkcách chcete mít například přehled firemních aktivit, produktové novinky a podoně.
 • Vhodné pro tvorbu a organizaci tiskových zpráv a článků (př: rubriky Z domova, Ze zahraničí a pod.)
 • Pro tvorbu článků je k dispozici WYSIWYG editor

Aktuality

 • Umožňuje snadnou a rychlou tvorbu kratších článků - aktualit, které se pak zobrazují ve zvoleném místě na stránkách

Hodnocení článků

 • Umožňje návštěvníkům webu přiřazovat známky k článkům.
 • V adminsitrační se pak evidují statistiky hodnocení všech článků

Poslat na email

 • Pomocí této funkce může návštěvník poslat odkaz na vybraný článek na email

Soubory ke stažení/Správa souborů

 • Umožňuje přiřazovat k článkům dokumenty ke stažení
 • Z administrační části přístupné úložiště souborů v systému, ve kterém lze vytvářet, mazat adresáře, přidávat a rušit soubory. Správu soborů využívají pak i další moduly systému, ve kterých se pracuje se soubory (zpravidla obrázky)

Galerie

 • Modul pro zadávání a správu fotografiií
 • K fotografiím se automaticky generují náhledy
 • Fotogalerie lze přiřazovat k článkům

Ankety

 • Tento modul umožňuje plnou administraci anket, jejich odpovědí a statistiky hlasování
 • Jednotlivým odpoědím se přiřazují styly sloupců, lze nastavit generování koláčového grafu

Diskuse

 • Samostatné diskuse mohou zakládat po schválení i návštěvnící stránek
 • Diskuse k článkům jsou buď vytvářeny automaticky, nebo je lze vytvářet ručně v administrační části
 • Modul zahrnuje plnou administraci diskusí (vyhledávání, vytváření, editace a mazání diskusí). Stromový i plný výpis témat a příspěvků diskuse. Zakládání a rušení témat, přidávání a rušení příspěvků

Web poradna

 • Umožňje návštěvníkům webu klást otázky na redakci.
 • V administrační části lze na otázky odpovídat.  

Web Inzerce

 • Umožňje návštěvníkům webu zadávat vlastní inzeráty (nabídku nebo poptávku)
 • Nově přidané inzeráty je potřeba schválit v administrační části

Registrovaní uživatelé

 • Tento modul zajišťuje správu účtů uživatelů registrovaných přes webové rozhraní
 • Uživatelé webu se po registraci a přihlášení dostanou do autorzované šásti webu, kde mohou mít přístup k datům či operacím, které jinak návštěvníkům webu nejsou dostupné

Newletter

 • Umožňje automatické posílání novoinek na emaily užiatelů

Napište nám

 • Generuje formulář pro odeslání vzkazu do redakce nebo na email

Jazykové verze

 • Podpora pro tvorbu a správu Vašich stránek ve více jazykových provedeních

Hledání

 • Generuje na stránkách formulář s podrobným vyhledáváním článku a aktualit.  

Mapa stránek

 • Generuje stránku se stromovým výpisem jednotlivých částí webové prezentace.

Tiskové šablony

 • Tvorba šablon pro pro tisk článků a dalšíc objektů na stránce.

Wap stránky

 • Tvorba WAP stránek ve standardu WML2.0
 • Šablony pro WAP stránky lze upravovat z administrační části

PDA šablony

 • Tvorba stránek s podporpu pro PDA (rozlišení 480x640)

Statistika návštěvnosti

 • Shromažďuje statistiky návštěvnosti stránek.
 • Umožňuje sledovat statistiky čtenosti jednotlivých článků

RSS

 • Zpřístupnuje RSS rozhraní
 • Podpora pro načítání RSS z jiných serverů a zobrazování na stránkách

Katalog produktů pro E-Shop

 • Modul umožňuje tvorbu vlastních katalogu produktů, jejich načítání z XLS, CSV, XML nebo TXT souboru
 • Produkty mohou byt členěny do kategorií
 • Produktům lze definovat libovolné množství atributů včetne obrázků či dokumentů; lze provázat s diskusním fórem či anketou
 • Lze vytvářet různe styly zobrazování položek pro každou kategorii
 • Podpora pro automatické hlídání skladových zásob (včetně čacových rezervací)

Nákupní košík

 • Modul objednávávání položek katalogu produktů pomocí nákupního košíku
 • Zajišťuje zobrazování objednávek v administrační části či posílání objednávek na vybrané emailové adresy

Honoráře autorů

 • Modul slouží k automatickému účtování honorářů redaktorům za články a to podle počtu článků v kombinaci s počtem přístupů k článku

Správa systému

 • Slouží k nastavování konfigurace systému a nastavování zálohování dat aplikace
 • V administrační části lze nastavovat počet záznamů na stánku, doba automatického odhlášení po nečinnosti, formátu vypisovaného datumu, kódování, názvu serveru a podobně

Správa uživatelů

 • Správa uživatelských účtů, které mají mít přístup do administrační části. Uživateli se nastavuje vedle základních údajů verze grafického provedení, jazyková verze a přístupová práva k podmodulům systému.
 • Lze zobrazovat přehledy aktuálně přihlášených uživatelů.

Správa šablon

 • Slouží k vytváření struktury a grafického provedení prezentační části systému
 • Plně administrovat lze kaskádové styly, šablony pro prezentační část a soubory jazykových mutací

Správa navigace

 • Slouží k vytváření navigační prezentační části systému
 • Lze vytvářet stromovou hierarchii částí prezentace a těm pak nastavovat grafickou podobu výběrem šablon pro prezentační část

© 2001-2006, Enter-Prise.net s.r.o. ® All Rights Reserved