EPNSecureFile
... zabezpečte sdílení dat s klienty ...
hedání
Základní vlastnosti

Základnívlastnosti

...SecureFile zajistí zabezpečený oběh dokumentů, uložení a sdílení dat...

Systém Securefile slouží pro zabezpečené předávání informací mezí firmou a jejími klienty při komunikaci na zakázkách nebo jako archiv dokumementů. Systém je umístěn na Vašem serveru a pomocí zabezpečeného internetového připojení je umožněn přístup zákazníků a zaměstnanců.

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH VLASTNOSTÍ

 

  • vytváření dokumentového archivu
  • kompletace složek dokumentů
  • nastavení oběhu dokumentů
  • definice schvalovatelé dokumentů
  • sdílení dat s klienty
  • systém notifikací na nové/změněné dokumenty 

 

STRUKTURA ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU

 

Systém je standardně umístěn na serveru v Demilitarizované zóně (DMS), kam je pro počítače z vnitřní (LAN) i vnější sítě (internet) povolen přístup pouze k portům pro HTTPS.

 

Login a heslo

Jednotliví uživatelé přistupují na základě uživatelského jména a hesla.

 

IP adresa

přístup do systému lze svázat s pevně definovanými IP adresami (IP adresy klientů), aby se zamezila možnost přístupu oprávněných uživatelů z neautorizovaných míst

 

SSL certifikační klíče

speciální SW klíče, které jsou umístěny na hardwarových nosičích (CDROM, disketa, USB klíčenka). Systém je nakonfigurován tak, aby umožnil spojení pouze počítači, který obsahuje daný klíč.

 

Strukturovaný přístup na straně firmy

do systému přistupují jednotliví pracovníci na základě svého jména a hesla. V současnou chvíli je systém řešen tak, že všichni zaměstnanci mají přístup do všech adresářů (všech klientů), ale jsou rozděleny na ty, kteří mohou informace pouze vkládat a na ty, kteří mohou pro daného klienta složky nebo soubory schvalovat. Do schválení nejsou informace pro klienta přístupné.

© 2001-2006, Enter-Prise.net s.r.o. ® All Rights Reserved