EPNSecureFile
... zabezpečte sdílení dat s klienty ...
hedání

Popismodulů

SecureFile
Detail klienta
Nový adresář
Přehled adresářů
Nový soubor
Vyhledání souboru
...SecureFile zajistí zabezpečený oběh dokumentů, uložení a sdílení dat...

Moduly systému SecureFile jsou navrženy, aby umožnily jednoduchou práci uživatelů se soubory a složkami. Systém se ovládá pomocí internetového prohlížeče, soubory je možné vkládat vzdálenými složkami pomocí technologie WebDav.

FIREMNÍ ROZHRANNÍ

 

Zákaznické účty

každému zákazníkovi je v systému vytvořen zákaznický účet s uživatelským jménem a heslem pomocí kterého přistupují do systému ke svým dokumentům a informacím. Pro jednu firmu vytváří systém jeden přístup.

 

Struktura adresářů

Každému klientovi jsou vytvářeny adresáře (složky) ve stromové struktuře, na základě uvážení pracovníků Vaší společnosti. Složky mohou být strukturovány podle libovolných kritérií, např. podle jednotlivých projektů...

 

Ukládání souborů

Soubory jsou vždy umístěny do určitého adresáře v některém klientském účtu. Na vytváření souborů a adresářů je možné se nechat informovat emailovou notifikací. Nahrání souboru je řešeno klasickým web uploudem. K souboru jsou možné vyplňovat určitá metadata, která umožňují snazší prohledávání a kategorizaci dokumentů. Jedná se například o číslo souboru, odpovědnou osobu, datum vytvoření, poznámku k souboru…

 

Diskuse s klientem

Kromě pole pro poznámky u každého souboru je možné do aplikace doplnit komunikační fórum mezi pracovníkem firmy a klientem, které by rozšířilo nástroje systému o diskusní platformu, tak aby standardní email zůstal v roli kanálu notifikace.

 

Notifikace emailem

celý systém vychází z filosofie, že musí každého uživatele (ať firemního, nebo ze strany klienta) upozorňovat na nové záznamy, které se daného uživatele týkají. Standardním způsobem notifikace je emailová zpráva automaticky odeslaná systémem. Na přání klienta je možno doplnit rozesílání pomocí SMS.

 

Nastavení systému

Speciální část systému v níž dochází k zakládání uživatelů systému v rámci třech úrovní: základní/schvalovatel/administrátor. Dochází zde také k nastavení jazykových mutací systému, tak aby firma mohl vytvořit verzi pro své cizojazyčné pracovníky nebo klienty. Aktuálně je systém notifikací zaveden na informování příslušných schvalovatelů o tom, že mají nový soubor/adresář ke schválení.

 

KLIETSKÉ ROZHRANNÍ

 

Firemní přístup

každý klient založený v administrátorské části systému má k dispozici jedno jméno/heslo pro přístup do aplikace. Po vstupu ho uvítá Nástěnka, které obsahuje základní informace o struktuře systému. V případě potřeby lze zavést i diferencovaný přístup ze strany jednotlivých zaměstnanců klientů.

 

Ukládání souborů

současná verze systému je stavěna na principu jednosměrného předávání dokumentů z firmy ke klientovi. Na přání Vaší společnosti může být systém upraven tak, aby i ze strany klienta mohli být do systému přidávány nové soubory.

 

Diskuse s firmou

V případě zavedení modulu diskusního fóra budou mít možnost oprávnění pracovníci klientů vstupovat s Vámi do pracovních diskusí nad jednotlivými dokumenty.

 

Notifikace emailem

podobně jako v části Firemní rozhranní je možno doplnit systém notifikací o rozesílání informací pracovníkům klienta, nebo pracovníkům firmy, v případě, že bude klientem přidán nový soubor čí příspěvek do diskuse.

© 2001-2006, Enter-Prise.net s.r.o. ® All Rights Reserved